„Bez bólu po sprawność” – Fundacja im. Adama Worwy w Nowym Targu z nowym sprzętem do terapii funkcjonalnej.

Jak  uzasadniają rehabilitanci Fundacji im. Adama Worwy w Nowym Targu
zakup sprzętu do tzw. Master terapii pozwoli realizować nową usługę rehabilitacyjną, w której pacjent wykonuje precyzyjne ruchy oparte na zasadach fizjologicznych według naturalnych osi ruchu. Korzystać mogą z niej osoby cierpiące na takie schorzenia jak: schorzenia kręgosłupa dorosłych i dzieci, choroby zwyrodnieniowych stawów kolanowych, biodrowych łokciowych, barkowych, stanów po operacjach kręgosłupa , stawów obwodowych, stanów po urazach kończyn- również  nieruchomionych opatrunkami gipsowymi a także osoby na wózku inwalidzkim oraz osoby niepełnosprawne ruchowo.

Sprzęt, o którym mowa powyżej został zakupiony dzięki dofinansowaniu, jakie Fundacja pozyskała na realizację projektu „Bez bólu po sprawność”. W ramach podpisanej z Fundacją Miejsc i ludzi Aktywnych w Krakowie umową Fundacja im. Adama Worwy otrzymała dofinansowanie w wysokości
9 286,34 zł środków w ramach, których zakupiono konstrukcję sufitową oraz zestaw Redcord Rehab do wspomnianej terapii oraz tablice anatomiczne.

Z terapii Master skorzystać można w siedzibie Fundacji, przy ul. Królowej Jadwigi 48 w Nowym Targu.