O fundacji

Ze statutu:

Celem Fundacji jest pomoc ludziom cierpiącym, oraz ich bliskim,

którzy zmagają się z przewlekłą, ciężką lub nieuleczalną chorobą,  

łagodzenie ich cierpień fizycznych, psychicznych,duchowych

oraz edukacja społeczeństwa w zakresie opieki paliatywno-

hospicyjnej.

Jak to się stało, że w Nowym Targu powstała Fundacja im. Adama Worwy?

Kiedy w 2008 roku po raz drugi usłyszeliśmy diagnozę „rak” poczuliśmy strach. Ale była też nadzieja…  Już raz udało się wygrać. Nie dopuszczaliśmy do siebie myśli, że coś może stać się komuś bliskiemu…  Mężowi i Tacie, człowiekowi, który miał energii i chęci życia więcej niż my wszyscy.  Niestety od dnia 25 stycznia 2008roku, od dnia pierwszej operacji wszystko szło nie tak. Coraz gorsze rokowania, coraz to nowe, trudne wiadomości, z którymi przyszło nam się zmierzyć.

To były bardzo trudne miesiące. Trwanie w cierpieniu z człowiekiem, którego się kocha uczy pokory, przypomina, co tak naprawdę w życiu jest ważne i jak małymi istotami jesteśmy, jak mało możemy.  Pokazuje również jak cenna jest w życiu jest Przyjaźń, Miłość, wsparcie bliskich osób. Jak ważna jest opieka medyczna, nawet wtedy kiedy nie ma mowy o wyleczeniu.

 Tato zmarł. Zostawiło to wielką bolesną ranę w naszych sercach. Jego choroba i odejście pokazały nam, jak bardzo bezradna i samotna może czuć się rodzina, w której jest ciężka choroba. Skąd brać siły, jak poradzić sobie z wielką złością, bezradnością, rozpaczą, co zrobić z dziećmi, które w rodzinie są i również przeżywają to wszystko, co można zrobić, by chory człowiek nie cierpiał, jak z nim rozmawiać o chorobie, o śmierci.

Trudne pytania….

Niespełnionym marzeniem Taty było, by na terenie Podhala wybudować hospicjum, by ludzie potrzebujący znaleźli tam fachową pomoc. To marzenie jest teraz naszym marzeniem. Wierzymy, że wkrótce będzie miejsce, gdzie ludzie borykający się z ciężką chorobą i ich bliscy znajdą fachową pomoc medyczną, psychologiczną, gdzie będą mogli nabrać sił do walki o lepsze jutro.

Wiąże się to jednak z wielkim kosztami i wymaga czasu. Nie chcemy czekać bezczynnie.

1 lutego2010roku w Domu Katechetycznym przy parafii NSPJ w Nowym Targu rozpoczął się pierwszy cykl szkoleń dla rodzin osób chorych i dla wszystkich którzy chcą się chorymi opiekować, uruchomiliśmy także bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Kursy opieki nad chorym  są organizowane cyklicznie przy współpracy z Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem.   Z roku na rok rozwija sie również bezpłatn wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W październiku 2010roku otoczyliśmy duchową opieką rodziny zmagające się z ciężką, przewlekłą chorobą. Raz w roku – w listopadzie – modlimy się również za tych, którzy odeszli do wieczności.

Od marca 2012roku najciężej chorych odwiedza w domu Wojciech Korczak – rehabilitant, który uczy rodziny jakie ćwiczenia wykonywać aby ulżyć w cierpieniu i zapobiec powstawaniu odleżyn.

W grudniu 2012roku otworzyliśmy biuro Fundacji w centrum- na Al. 1000-lecia 44. Obok biura – Sklep Medyczny, z którego całkowity dochód przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Otaczamy opieką dzieci z rodzin, w których jest ciężka choroba.

Od maja 2014 roku podpisujemy z chorymi umowy dotyczące współpracy przy pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitację.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i posiadamy możliwość pozyskiwania funduszy z 1%.

Zarząd Fundacji: 

Alicja  Chodorowicz – Prezes Zarządu

Elżbieta Nowak – członek Zarządu

Aneta Mróz – Molitorys – członek Zarządu