WYNIKI KONKURSÓW POETYCKIEGO I NA ŻONKILOWY BRELOCZEK 2016

W trakcie finału – 3.06.2016roku miało miejsce wręczenie nagród  laureatom konkursów.  Poniżej – protokoły z posiedzeń komisji konkursowych:
Wszystkim laureatom – GRATULUJEMY!
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
KONKURS POETYCKI
Dnia 14 kwietnia 2016 roku w Nowym Targu zebrała się Komisja Konkursowa celem rozstrzygnięcia konkursów – poetyckiego i na sentencję; organizowanych przez Fundację im. Adama Worwy w Nowym Targu.
Skład Komisji Konkursowej:
1. Zofia Giełczyńska – była dyrektor Bibliteki Miejskiej Publicznej w Nowym Targu
2. Wando Szado – Kudasik – pisarka, poetka
3. Beata Zalot – dziennikarka, redaktor naczelna „Tygodnika Podhalańskiego”
Na konkurs nadesłano 48 prac z placówek oświatowych z Nowego Targu, Sromowiec Wyżnych, , Sieniawy, Obidowej, Szaflar, Spytkowic, Klikuszowej, Niedzicy, Łapsz Wyżnych, Raby Wyżnej.

Komisja przyznała następujące nagrody w 3 kategoriach wiekowych:

W kategorii I: Przedszkole i Szkoła Podstawowa do IV klasy

– dla: Aleksandry Karkoszki z kl. II SP im. Bł. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych
– dla: Anny Kozub z kl. IV SP w Sromowcach Wyżnych
– dla: Bartłomieja Sołtysa z kl. II SP im. Bł. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych
– dla: Kamila Pałasza z kl. IV SP w Sieniawie

W kategorii II: V-VI klasa Szkoły Podstawowej,

– dla: Kacpra Kwiatkowskiego z kl. V SP w Klikuszowej
– dla: Pauliny Cudzich z kl. VI SP w Szaflarach
– dla: Anny Dębskiej z kl. V SP w Sromowcach Wyżnych

W kategorii III: Gimnazjum

– dla: Kornelii Wójciak z kl. I Gimnazjum nr 1 w Rabie Wyżnej
– dla: Zofii Wrzaszczak z kl. IIIC Gimnazjum nr 3 w Klikuszowej
– dla: Weroniki Cionżyńskiej z kl. IIIC Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu
– dla: Julii Jaróg z kl. IIIC Gimanzjum nr 3 w Klikuszowej,

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
KONKURS PLASTYCZNY NA ŻONKILOWY BRELOCZEK
Dnia 5 kwietnia 2016 roku w Nowym Targu zebrała się Komisja Konkursowa celem rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy żonkilowy breloczek.
Skład Komisji Konkursowej:

1. Anna Dziubas – Artysta plastyk, Kierownik Galerii „Jatki”
2. Teresa Olbrychtowicz – Artysta plastyk
3. Marcin Stawicki – Artysta plastyk

Na konkurs nadesłano 85 prac z placówek oświatowych z Nowego Targu, Sromowiec Niżnych, Krościenka, Maruszyny Dolnej, Maniów, Sieniawy, Czerwiennego, Obidowej, Waksmundu, Szaflar, Sromowiec Wyżnych, Spytkowic, Klikuszowej, Niedzicy, Dębna, Łapsz Wyżnych.

Komisja przyznała następujące nagrody w 2 kategoriach wiekowych:

1. Przedszkole i Szkoła Podstawowa do IV klasy

Nagroda: Joanna Koterba kl. III SP w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy opiekun Magdalena Dunajczan-Dolata

Nagroda: Karolina Lach kl. IVa SP Maniowy opiekun Barbara Bednarczyk

Nagroda: Bartłomiej Kurnik lat 10, SP nr 3 w Nowym Targu opiekun Andrzej Murzydło

Wyróżnienia
1. Pawlikowska Daria kl. IVb SP w Maniowach opiekun Barbara Bednarczyk
2. Tomczewska Amelia lat 11 SP nr 3 Nowy Targ opiekun Andrzej Murzydło
3. Demut Agata kl. IVa SP w Krościenku opiekun Agnieszka Warzecha
4. Walkosz Wiktoria kl. IVa w Krościenku opiekun Agnieszka Warzecha
5. Chudoba Maja lat 5 opiekun Anna Głodek

2. V-VI klasa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum

Nagroda: Jandura Roksana kl. VI b SP w Maniowach opiekun Izabela Mamak
Nagroda: Chudoba Anna, klasa VI SP w Obidowej opiekun Anna Chowaniec
Nagroda: Ligęza Barbara kl. II Gimnazjum ZSPiG w Waksmundzie
opiekun Maria Stahl – Pałys

Wyróżnienia:

Wyróżnienie: Gabriela Matejczyk kl. VI SP w Sieniawie (2 prace)
Wyróżnienie: Beata Pudzisz kl. VI SP w Klikuszowej opiekun Anna Wiktorowicz
Wyróżnienie: Katarzyna Kolasa kl. II gim. ZSPiG w Waksmundzie opiekun Maria Stahl-Pałys
Wyróżnienie: Natalia Waksmundzka kl. II ZSPiG w Waksmundzie opiekun Maria Stahl-Pałys
Wyróżnienie: Danuta Batkiewicz kl. Vb SP nr 3 w Nowym Targu opiekun Marzena Krupa Wielkiewicz