Podziękowania Pola Nadziei 2013/2014

Dziękujemy za patronat honorowy:
  • Jego Ekscelencji Franciszkowi Kardynałowi Macharskiemu oraz
  • Burmistrzowi Miasta Nowy Targ ? panu Markowi Fryźlewiczowi.

Dziękujemy członkom Komisji Konkursowych:

pani Annie Dziubas, pani Beacie Zalot, pani Wandzie Szado Kudasik, pani Teresie Olbrychtowicz, pani Lucynie Czubernat, państwu Danucie i Rafałowi Różańskim, panu Michałowi Adamowskiemu

Dziękujemy za patronat medialny Tygodnikowi Podhalańskiemu i portalowi Podhale 24

Dziękujemy również: telewizji TV Podhale, Nowotarskiej Telewizji Kablowej, portalowi Góral info i oczywiście zawsze obecnemu panu Zbigniewowi Krauzowiczowi

Dziękujemy: księdzu prałatowi Stanisławowi Strojkowi, księdzu Marianowi Wanatowi, dyrektor MOK-u pani Barbarze Pachniowskiej i wszystkim panom z obsługo, orkiestrze działającej przy parafii NSPJ, panu Tadeuszowi Plewa – właścicielowi PIĘKNEGO ŻÓŁTEGO HUMMERA, MOTOCYKLISTOM, panu Adamowi Dunajczanowi, za zapewnienie zabezpieczenia medycznego, pani Agacie Sobczak – za przygotowanie balonów, dziewczynkom ze scholi parafialnej Promyki – za wspólne sadzenie żonkili przy parafii NSPJ, młodzieży z Bursy Ponadgimnazjalnej i pani Elizie Hołek Dziergas – za sadzenie żonkili przy Biurze Pracy i przygotowanie pola Nadziei przy NSPJ, młodzieży z ILO w Nowym Targu –  III Koncert dla Fundacji im. Adama Worwy, młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu oraz paniom: Agnieszce Batkiewicz, Agnieszcze Chowaniec i Annie Zabrzeskiej Nowak – jasełka i finał, młodzieży z Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Ratułowie oraz pani Władysławie Maśnica, młodym artystom ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz pani Elżbiecie Nowak, wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w akcję Pola Nadziei 2013/2014

Dziękujemy sponsorom a są to:

Burmistrz Miasta Nowy Targ – pan Marek Fryźlewicz, Tygodnik Podhalański, Pływalnia Miejska, Ecotooth Anna Nowak, Oskar Pieprzak, Fima Grafit s.c., Firma jubilerska OSKAR, Jubiler Z. Kwater, Pati – biżuteria ręcznie robiona, Firma Handlowa Nykaza, Książkawiarnia Rezerwat, Księgarnia Szkolna, Hurtownia Barth

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM MARSZU NADZIEI 

SZCZEGÓLNIE UCZNIOM I NAUCZYCIELOM

Dziękujemy uczestnikom I RAJDU ROWEGOWEGO

GIMNAZJUM NR 1 W NOWYM TARGU – szczególne podziękowanie dla panów Grzegorza Denenfelda i Dawida Pietrzaka

GIMNAZJUM NR 2 W LUDŹMIERZU – szczególne podziękowanie dla pana Pawła Gila

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W WAKSMUNDZIE – szczególne podziękowanie dla pani Barbary Ziętary

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W NOWYM TARGU – szczególne podziękowanie dla pani Danuty Piekarczyk,

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W CICHEM– szczególne podziękowanie dla pani Moniki Chowaniec

Jolanta Łapsa, 17.06.201