Podziękowania po Koncercie Jubileuszowym

Dziękujemy sponsorom, gościom, artystom, przyjaciołom.

Dziękujemy za obecność pani burmistrz Joannie Iskrzyńskiej Steg.

Wspaniała atmosfera, wspaniała muzyka i fundusze na rehabilitację pana Andrzeja.

Dziękujemy 🙂