Autor: fundacja-admin

Podziękowania Pola Nadziei 2013/2014

Dziękujemy za patronat honorowy: Jego Ekscelencji Franciszkowi Kardynałowi Macharskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Nowy Targ ? panu Markowi Fryźlewiczowi. Dziękujemy członkom Komisji Konkursowych: pani Annie Dziubas, pani Beacie Zalot, pani Wandzie Szado Kudasik, pani Teresie Olbrychtowicz, pani Lucynie Czubernat, państwu Danucie

Kontynuuj czytanie